Viața școlii


ȘI PENTRU CĂ TOATE TREBUIE SĂ POARTE UN NUME ...28/01/2020

Mihai Eminescu(1850 –1889), prin geniul său, este actual, opera sa fiind un izvor nesecat de simboluri, de etică, de adevăruri generale. Vasta cultură a poetului, inserată în textele poetice ne plimbă prin istoria neamului şi istoria universală, prin mitologie şi folclor, prin filosofie şi jurnalism. Spiritul critic, acid este dat de simţul vizionar care i-a făcut însă duşmani, astfel că viaţa publică i-a fost înnegurată, chiar oprimată, iar puterea sa de expresie în scurt timp anulată. Cu toate astea, puterea cuvântului s-a gravat în substratul simbolic al operei poetice, dar şi explicit în articolele de ziar. Eminescu a căutat în profunzimea limbii esenţa românismului, identificând scânteie de adevăr ce abia acum capătă sens. Cunoscându-ne istoria, vom citi cu mai multă luciditate Scrisoarea III sau Rugăciunea unui dac, Epigonii sau Luceafărul.

În acest context, s-a creat un mediu propice înţelegerii mai profunde a personalităţii eminesciene şi a importanţei sale pentru spiritul românesc, pentru literatura română şi pentru istoria noastră.

Astfel, elevii clasei a VI—a B sub coordonarea profesorul de limba română ,au avut ocazia ca timp de o săptămână (13-17 ianuarie 2020) să afle lucruri noi, să învețe poezii eminesciene şi să dezbată importanța personalității poetului, în cadrul Clubului de lectură de la nivelul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Alexandria.

Activitățile clubului se vor derula pe tot parcursul anului școlar și au în vizor dezvoltarea gustului pentru lectură prin analizarea creațiilor literare reprezentative ale scriitorilor canonici.

GROSEANU TEODORA (VI B)

E scris pe tricolor UNIRE

25/01/2020

Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită astăzi, în cadrul Bibliotecii Județene “Marin Preda” din Alexandria, unde elevii Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” au prezentat un program artistic în cinstea zilei de 24 ianuarie 1859. Activitatea a constat în recitari de poezie, interpretare de muzică instrumentală și expoziție de desene tematice, elevii fiind coordonați de către doamna profesor Manuela Carabașu.

Prin unirea Moldovei cu Țara Românească, se împlinea un vis, un ideal pe care poporul nostru il nutrea dintotdeauna, fiindcă unirea, visul tuturor românilor,a venit din vechimea secolelor. Mica Unire a fost un proces complex la care a contribuit întreaga națiune, iar Alexandru Ioan Cuza a fost ajutat de către cei care sunt acum numiți “oamenii lui”: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, I.C. Brătianu și Ion Ghica.

Cu această ocazie, elevii Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu”, au “trecut prin istorie”, ilustrând prin vers și cântec , o frumoasă pagină a neamului românesc.

În deschidere, elevii Calotă Cristian și Groseanu Teodora au făcut o expunere istorică a contextului internațional și național care a dus la Unirea Principatelor o prezentare a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, însoțită de imagini și documente.

Eleva Miruna Carabașu , a prezentat eseul cu titlul “Pagini de istorie”, în care a evocat importanța datei de 24 ianuarie 1859, sărbătoarea tuturor românilor uniți, iar elevii clasei a V-a B, au recitat poezii patriotice ale poeților Vasile Alecsandri, Virgil Carianopol, Andrei Mureșanu.

A urmat un recital muzical, vocal și instrumental, dirijat de profesor Pîrvulescu Mirela, în cadrul momentului fiind prezentate cântece tradiționale patriotice:“Hora Unirii”, “Treceți batalioane”.

La finalul activității, cei prezenți s-au prins într-o Horă a Unirii, purtând pe piept, cocarde tricolore confecționate de către elevii școlii noastre.

Miruna Carabașu (cls. a VI-a A)

Ispas Luca (cls. a VI-a B)

ETWINNING ÎN ȘCOALĂ

12/12/2019

Proiectele eTwinning și-au demonstrat, în timp, valoarea concretizată în special prin inovarea practicilor didactice, încurajarea lucrului în grup/ parteneriat și a învățării în colaborare, utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării (TIC) pentru susținerea procesului didactic, stimularea participării elevilor la activitățile de predare-învățare-evaluare, diversificarea activităților de învățare prin valorificarea proiectelor în curriculum.

Curiozitatea naturală a copiilor și tinerilor de a descoperi lumea este una dintre cele mai puternice motivații pentru a învăța despre situația istorică, politică, socio-economică și culturală a colegilor din alte țări, de aceea parteneriatele eTwinning constituie o oportunitate ce trebuie valorificată de către toți profesorii.

Prin utilizarea eTwinning, deschidem elevilor noștri noi perspective:

– comunicarea cu colegi din alte școli din țară și din alte țări, cu precizarea că această comunicare nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care urmărim obiective educaționale;

– lucrul în echipe (organizate la nivelul clasei, al școlii sau între școli din diferite țări);

– implicarea elevilor în decizii – de exemplu, alegerea temei proiectului, a modului de desfășurare, a modului de valorificare a produselor, stabilirea calendarului (se poate estima timpul necesar împreună cu elevii, se pot face ajustări pe parcurs, în urma autoevaluării, formându-se astfel competențe importante pentru elevi: gestionarea timpului, autoevaluarea, luarea deciziilor în grup etc.);

– utilizarea TIC – instrumente interesante pentru elevi, care au impact și asupra mediului de învățare (mai puțin formal), și asupra relației profesor-elev sau varietății sarcinilor de lucru;

– comunicarea în limbi străine – parteneriatele eTwinning oferă ocazia exersării competențelor de comunicare într-o limbă străină, întărind valoarea acestora pentru viața de zi-cu-zi;

– aplicarea cunoștințelor dobândite la diferite materii – de exemplu, simularea unei afaceri, rezolvarea unei probleme a comunității (școlare sau locale) etc.;

– asumarea de responsabilități (implicarea în decizii determină creșterea responsabilității);

– împărtășirea cunoașterii cu ceilalți colegi – eTwinning este o comunitate în care elevii și profesorii învață împreună.

Încercăm ca activităţile proiectelor să fie ancorate în programa şcolară a disciplinelor implicate în proiect. În acest fel, elevii nu vor trăi cu impresia că realizează pur şi simplu (încă) o activitate extracurriculară, ci una care este evaluabilă şi care se înscrie în parcursul lor şcolar.

Echipele (și în mod deosebit echipele eTwinning) sunt necesare într-o şcoală performantă. S-a constatat că devine necesară colaborarea între discipline şi cadrele didactice care le predau, pentru a garanta succesul elevilor în viaţă. Fără o colaborare strânsă între colegii din şcoală, este dificil să se realizeze proiecte de impact. Managerii şcolilor influenţează buna funcţionare a echipelor de proiect, facilitând accesul profesorilor din echipă la resursele materiale, și pot aloca resursele de timp necesare, oferind recunoaștere și valorizare.

eTwinning oferă un potenţial ridicat pentru cooperarea profesorilor, în egală măsură între şcoli din diferite ţări, dar şi între profesori din aceeaşi şcoală. Lucrul în echipă al profesorilor promovează o şcoală activă, stimulează crearea unor relaţii de colaborare şi de respect reciproc.

Schimbările produse ca efect al participării la programul eTwinning ne demonstrează că munca în echipă a profesorilor din şcoală conduce la creşterea prestigiului nu numai al cadrelor didactice, dar şi al instituţiei. Prin participarea la proiecte eTwinning profesorii și elevii școlii și-au dezvoltat noi competenţe, experienţe, cooperând cu colegii din alte țări.

Pe parcursul anilor școlari 2017-2018 și 2018-2019, școala noastră a participat la numeroase proiecte internaționale, de parteneriat eTwinning, ca fondator sau ca membru, obținând și certificat de calitate național și european: ,,Young and media” , calitatea activităților desfășurate fiind astfel, recunoscută la cel mai înalt nivel european. Aceste certificate vizează însă doar activitatea individuală a profesorilor în proiecte. În semn de recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală, s-a lansat Certificatul de Școală eTwinning , distincție pentru care școala noastră candidează anul acesta.

Școlile premiate vor beneficia de următoarele: vor avea o vizibilitate sporită la nivel european, vor forma o rețea europeană de școli eTwinning de elită, care vor contura direcțiile de dezvoltare ale eTwinning, vor fi recunoscute ca modele în domeniile: practicilor digitale, practicilor de siguranță online, abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei, promovării dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, promovării practicilor de învățare în colaborare ale profesorilor și elevilor. Vor putea folosi Certificatul de Școală eTwinning în toate materialelor lor informative și promoționale, profesorii implicați și directorul școlii premiate vor fi invitați să ia parte la programe de formare profesională dedicate lor.

Naomi Gușă - VIII B

UNIFORMELE-UN NOU CAPITOL IN VIATA DE SCOLARI

Fiecare persoană este un individ unic; de la aspectul și personalitatea lor până la chiar ADN-ul lor, oamenii sunt în mod natural diferiți unul de altul, cu toate acestea, există multe persoane care cred că soluția introducerii uniformei într-o școală va funcționa pentru toată lumea. Se spune că punerea în aplicare a uniformelor școlare aduce schimbări pozitive, cum ar fi motivarea elevilor, reducerea fenomenului de bullying și a costurilor pentru părinți, în ceea ce privește hainele.

În acest an școlar, ni s-a oferit ocazia să avem propriile noastre uniforme, dar în prealabil am putut avea un cuvânt de spus în acest sens, atât părinții cât și elevii fiind întrebați despre această problemă.

Opiniile despre adăugarea uniformelor au fost împărțite, au existat păreri atât pro cât și contra,ceea ce era si firesc.Toți copiii intervievați au avut ceva de spus în ceea ce privește noul subiect. Așa că, fără alte detalii, să vedem ce au spus acestia despre uniforme, ca răspuns la aceeași întrebare:

CE OPINIE AVETI DESPRE INTRODUCEREA UNIFORMEI ÎN ȘCOALA NOASTRĂ?

Elevul 1: „În opinia mea, introducerea uniformei în școală este o idee foarte bună și aceasta nu este deloc deranjantă, dar chiar mai mult culoarea ei este una pe care o putem asorta cu orice haine și, astfel, ne putem diferenția de la elevii altor școli ".

E2: "Fiind în clasa a opta, nu sunt de acord cu uniformele, deoarece în câteva luni voi termina școala și nu voi mai purta aceste uniforme. Un alt motiv pentru care nu sunt de acord cu aceste uniforme este că îmi place să mă îmbrac diferit fata de ceilalți colegi”.

E3: "În opinia mea, faptul că trebuie să purtăm aceleași haine în fiecare zi mi se pare banal și plictisitor, însă din punctul de vedere al părinților, propunerea uniformelor este una foarte bună. Ei consideră că sunt scutiți de „povara de a cumpăra haine noi”.

E4: "Când dl. director ne-a spus că va trebui să purtăm uniforma școlii, a fost o ușurare pentru mine. În fiecare zi, trebuia să aleg alte haine și să nu mă îmbrac două zile la fel, iar acum timpul alocat pentru alegerea tinutei il dedic altor lucruri ".

E5: „Am o părere foarte bună despre uniforme, deoarece cred că nu toți copiii au bani pentru haine și, în acest fel, nu ne vom jigni unii pe alții”.

E6: "În opinia mea, uniformele aduc un beneficiu școlii și sunt pro uniforme , pentru că putem deosebi de alte școli. În plus, acestea au o culoare frumoasă."

E7: "Sunt de acord cu uniformele, deoarece nu toți copiii își pot permite haine scumpe, iar cei care își permit, să nu mai aibă ocazia să se laude cu hainele. Deci unii dintre noi nu vor mai fi stigmatizați din cauza hainelor pe care le purtăm zilnic."

E8: "În opinia mea, este foarte bine să purtam uniforme, deoarece nu vor mai exista diferențe între clasele sociale. Unii colegi nu își pot permite să cumpere haine de brand și se simt cumva in inferioritate.

E9: "În principiu, nu sunt de acord cu uniformele, deoarece mi se pare de modă veche. "

E10: "Mi se pare OK să port uniforma, mai ales exista si diferentierea dintre baieti si fete in ceea ce priveste culoarea,si mai mult,emblema scolii te face sa te simti mandru ca apartii unei institutii publice,in special Școlii "Mihai Eminescu".

Asadar, purtarea de uniforme va ajuta la construirea unui sentiment de unitate în cadrul școlii ,toată lumea va fi în aceeași echipă. Purtarea uniformelor îi va ajuta pe elevi să elibereze stresul de a alege ce haine să poarte in fiecare zi la scoala. Purtarea uniformelor școlare va ajuta la îmbunătățirea individualității elevilor și la îmbunătățirea stimei de sine.

Deci, iată-ne, dornici să facem parte dintr-un capitol cu totul nou în viața noastră școlară!

(Valentin Dobre,6A)

O PAGINĂ DE ISTORIE

Școala Nr. 5 Alexandria , actualmente Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, este un simbol al municipiului Alexandria, fiind vorba despre singura școală din oraș care este monument istoric, fiind inaugurată în urmă cu aproape 118 ani și rezistând cutremurelor care au afectat-o în ultimul secol.

Clădirea situată în centrului orașului a păstrat întocmai detaliile realizate în urmă cu o jumătate de veac: aceleași intrări, aceeași tâmplărie, aceleași uși. Intacți au rămas și cei trei castani din fața școlii, bucuria copiilor, ori de câte ori înfloresc sau își scutură fructele. Mirosul de lemn vechi și de pardoseală uzată mențin vie amintirea vremurilor de altădată când unitatea a funcționat pentru prima dată ca școală de băieți.

Școala Nr. 5 Alexandria a luat ființă la 1 septembrie 1959, când s-a construit un nou local de școală, populația școlară revenindu-i prin despărțirea claselor I-VIII din Liceul “Alexandru Ioan Cuza”. Clădirea a fost construită în anul 1897 de către M. Frangulea și cuprinde 14 săli de clasă, dintre care 4 laboratoare, cancelarie, birou pentru secretariat și director, bibiliotecă ș.a. Din cauza cutremurului din 1990, structura de rezistență a clădirii a fost afectată, activitatea școlară desfășurându-se în Liceul Teoretic “Al. D. Ghica”. În această perioadă, clădirea a fost consolidată, prin ample lucrări, elevii revenind în școală la 1 octombrie 1993.Instituția de învățământ a purtat numele de Școala “Mihai Bravu”, iar din acest an, mai exact din data de 15 ianuarie, poartă numele de Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”.

Astfel. într-o atmosferă de mare sărbătoare, unitatea de învățământ a sărbătorit ziua școlii. La eveniment au fost invitați reprezentanții autorităților publice locale, directori de unități școlare, dascăli, părinți și foști elevi. În fiecare clasă, dascălii au organizat ateliere cu dublă semnificație: s-au împlinit 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, dar și ziua școlii. Copiii au desenat, au colorat, au recitat poeziile marelui poet au dansat și au cântat.

Pentru Alexandria, Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, care a rezistat 180 ani şi a format sute de generaţii de elevi, rămâne un simbol şi una dintre puţinele clădiri-monument istoric care s-au păstrat.

Maria Popescu - IV A

Cum să devii un elev mai bun

MOTTO: ,,Astăzi ascensorul către succes este defect. Va trebui să mergeți pe scări, treaptă cu treaptă! ”

DR. Wayne W. DY

Fiind la început de drum, pentru călătoria noastra prin viață este necesar sa ne pregătim cu multă atenție o valiză în care să ne luam cele mai potrivite sentimente și calități de care avem nevoie. Aici, aș zice eu iubire, curaj, prietenie, creativitate, credință și, mai ales, încredere în noi.

În școală, drumul nostru spre succes este asigurat dacă vom fi conștiincioși. Acest lucru nu este nici simplu, dar nici imposibil, cu atât mai mult cu cât școala ne oferă în prezent o abordare mult mai blândă decât au avut parte înaintașii noștri.

Pe vremea când bunica și bunicul erau la școală lucrurile erau foarte diferite. Aceștia, în cazul în care nu-și făceau temele sau nu învățau, îndurau chiar și pedepse aspre, cum ar fi: mersul pe coji de nucă, bătaia cu rigla peste mâini, tunsoarea la chelie, etc.

Revenind la ce mi-am propus, iată două trepte sigure pe care trebuie să le urci pentru a deveni un elev de succes:

1.Fii pozitiv! Să fii pozitiv înseamă:

- să cultivi emoții și stări bune atât față de tine cât și față de colegi;

- să crezi în scopurile tale și să reușești în acțiunile propuse;

- să știi să-ți depășești obstacolele sau emoțiile negative.

2. Fii proactiv! Să fii proactiv înseamna:

- să ai inițiativă și să treci la acțiune;

- să-ți asumi responsabilitatea ;

- să-ți depășești limitele și să te dezvolți;

- să ai mereu idei și să le pui în practică.

REZULTATE GARANTATE!

Poate că nu toți avem același nivel social, însă micile secrete dezvăluite mai sus ne ajută să avem toți același șanse și să reușim în viață.

Sorana Cioaca -V A

Noua achiziție a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”

Nu este vorba de un laborator de chimie sau instrumente muzicale, deși ar fi o idee bună, dar este vorba despre ceva ce multe școli nu au, și în calitate de elev mă face să mă simt special. Poate unii dintre voi deja v-ati dat seama că este vorba despre uniforme. Din data de 14.11.2019, uniformele au început să fie purtate în Școala Gimnazială Mihai Eminescu. Da ,după atâția ani, școala noastră definește egalitatea între elevi.

Din discuțiile avute cu colegii mei a reieșit faptul că aceștia au fost în totalitate de acord cu introducerea uniformelor pe care le vor purta cu drag în fiecare zi de școală , și care ne vor putea individualiza în rândul elevilor de la nivelul orașului nostru .

Ioniță Liviu - VI B