Din proiectele noastre

21/11/2022

Un nou proiect european pentru școala noastră


Proiectul Erasmus+ de parteneriat pentru cooperare ,,Wide Minds will Find Eco Virtual STEAM Solutions towards Climate change!”- WI-MI, nr.2022-1-RO01-KA220-SCH-000084942, este un proiect coordonat de Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alexandria în perioada 1.09.2022-31.05.2025 și are ca parteneri Avrasya Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Limited Şirketi,Turcia,Osnovno uchilishte Hristo Smirnenski ,Rakovsky, Bulgaria, Osnovna skola Glina, Croația, Agrupamento de Escolas de Barcelos, Portugalia, Education and Social Innovation Centre of Austria.

Pornim de la premisa că nu mai putem să închidem ochii în fața efectului pe care noi

oamenii îl avem asupra Pământului. Deci, ne dorim să le deschidem ochii copiilor în fața posibilităților de acțiune. Întrucât schimbările climatice reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai unui viitor durabil, necesitatea educației pentru protejarea mediului în școală este de mare relevanță. Cu toate acestea, nici măcar școlile care se concentrează pe abordarea STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) nu pot integra abilitățile și competențele privind schimbările climatice într-o măsură adecvată în curriculumul școlar. Elevii școlilor fără un astfel de focus au și mai puține puncte de contact cu această temă cheie de care depinde viitorul planetei noastre.

În general, există o lipsă de concepte educaționale în acest domeniu al schimbărilor climatice în școală. Prin urmare, prin intermediul acestui proiect ne propunem să dezvoltăm o strategie pedagogică interdisciplinară, aplicabilă, pentru educația privind schimbările climatice la un nivel suficient de detaliat,  orientat spre grupul țintă și finanțat științific pentru școli de toate tipurile, cu accent pe elevii de 10-14 ani. Proiectul Erasmus+ își propune să utilizeze abordarea STEAM în schimbările climatice, implementând proiecte științifice comunitare  pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice în mod eficient. Elevii vor fi participanți activi și agenți ai schimbării în comunitate.Una dintre modalitățile de realizare a acestui  obiectiv va fi asigurată prin Community Science Projects (CSP), prin care elevii pot monitoriza în timp schimbările din comunitate, pot vedea impactul schimbărilor climatice imediat și pot găsi soluții la aceste probleme.

Wi-Mi dorește să producă materiale mixte/hibride de învățare, predare și formare și instrumente digitale pentru a dezvolta un mediu STEAM, digital și verde pentru a îmbunătăți cele mai bune practici în domeniul schimbărilor climatice. Cu instrumentele digitale îmbunătățite, OER-uri și proiecte de știință comunitară (dezvoltate de elevi), ne propunem șă contribuim la  conștientizarea școlilor cu privire la necesitatea de a-și îmbunătăți cetățenia digitală și ecosistemele, chiar și în limitele fiecărei situații locale pentru a implementa acțiuni în fața schimbărilor climatice.

Prin implementarea acestui proiect vrem să arătăm că putem deveni mai conștienți, ne putem modifica cu toții comportamentele și ne putem asuma responsabilitatea de a trăi în armonie cu natura.Când obiceiurile bune legate de reducerea consumului și a deșeurilor sunt formate devreme, ele devin mai ușor de pus în practică de-a lungul întregii vieți. Astfel se formează o nouă generație în care aceste obiceiuri constituie o normalitate.

                                                           prof.Ciofalcă Mihaela-coordonator proiect

11/06/2021

Profesori pregătiți pentru o școală digitală


Proiectul KA1 Erasmus+ “Profesori pregătiti pentru o școală digitală” a rezultat din  preocuparea Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Alexandria pentru două direcții  actuale importante în succesul educațional:  internaționalizarea și exploatarea resurselor digitale.

Dezvoltarea dimensiunii europene a educației, înscrierea și  promovarea proiectelor asociate, realizarea unor rețele de  parteneriat școlar și informarea cadrelor didactice în vederea  accesării programelor de formare continuă la nivel european  pentru a răspunde nevoilor actorilor educaționali au fost  vizate de acest proiect, derulat în perioada 2020 – 2022.

Prin implementarea proiectului ne-am propus să susținem procesul de modernizare a educatiei oferite de școală prin elaborarea si pilotarea unei politici de învățare digitală cu cadre didactice, formate la cursuri europene, care vor folosi o abordare inovativă și vor extinde utilizarea TIC în procesul educativ, dezvoltând învățarea digitală cu roboti și table interactive ca mijlioc de studiu atractiv si eficient.

Obiectivele specifice ale proiectului nostru au fost:

  Abilitarea a 4 cadre didactice din CA si CEAC al școlii în practicarea unui management eficient, prin preluarea și adaptarea de bune practici europene privind elaborarea și pilotarea unei politici digitale a Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” .

Dezvoltarea competențelor digitale pentru 8 profesori pentru imbunatatirea aplicabilității tehnologiei în procesul de predare-învățare in vederea cresterii motivatiei elevilor de a invata.

  Cresterea gradului de utilizare a roboticii educationale in activitatile curriculare si extracurriculare.

Proiectul a presupus participarea, în parteneriat cu furnizori de formare europeni, la 4 fluxuri de  mobilitate a 16 cadre didactice, din care 6 din învățământ primar, 10 din ciclul gimnazial, din arii curriculare diferite: Limbă și comunicare, Om și societate, Matematică și științe.

 Cursurile de formare alese au contribuit la atingerea țintelor strategice instituționale deoarece ele au dezvoltat acele competențe cheie care cresc calitatea actului didactic prin accentul pe competența digitală, competențe sociale și civice, comunicarea în limbi străine și în limba maternă, precum și capacitatea de a învăța. Calitatea actului de învățare a fost îmbunătățită prin implementarea metodelor interactive, inovatoare învățate la cursuri, care să completeze cu succes metodele tradiționale.

Finalul proiectului, în urma derulării activităților , reușește să aducă următoarele rezultate:

-16 profesori formați la 4 cursuri europene, cu competențe îmbunățățite în managementul organizației și în utilizarea instrumentelor web 2.0, a tablelor interactive și roboticii în procesul didactic;

- o politică școlară privind învățarea digitală, elaborată și pilotată la nivelul scolii,instrumente manageriale are susțin extinderea învățării digitale ;

-1 ghid de bune practici: Instrumente eficiente de lucru in activitatea manageriala, Ghid de utilizare a tablei interactive si a instrumentelor web 2.0, Ghid de utilizare a roboticii in disciplinele STEM;

 -3 workshopuri ( Cum integram tabla interactiva in lectii, Cum predam utilizand instrumente web 2.0, Cum dezvoltam gandirea computationala cu ajutorul robotilor) si un curs de formare cu titlul ,,Alte modalitati de integrare a instrumentelor web 2.0 in procesul instructiv-educativ”

 -un site al proiectului - https://erasmuska101.sceminescu.ro

Implementarea acestui proiect a generat schimbările dorite în școală prin cresterea gradului de digitalizare a personalului didactic si implicit dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor ,ceea ce duce la un progres vizibil a rezultatelor școlii în contextul european al digitalizarii tuturor sectoarelor de activitate.

Dragu Anamaria, clasa a VIII-a A

24/05/2021

Proiectul European “Scoala Antreprenorilor”


La data de 22.05.2021, a avut loc conferinta finala a proiectului “Scoala Antreprenorilor’’ finantat de Corpul European de Solidaritate. A fost primul meu proiect,la care am participat ca si voluntar, iar de-a lungul activitatilor desfasurate, viata mea a fost schimbata. Drumul meu a fost plin de oportunitati si realizari, m-am dezvoltat atat pe plan moral cat si social si am invatat cum sa promovez solidaritatea intre oameni si cum sa-i ajut la randul meu si pe ceilalti tineri sa o faca.

Acest proiect a fost dedicat in special tinerilor,avand scopul de a-i familiariza cu conceptul de antreprenoriat,de a-i incuraja sa participe in mod voluntar in tot felul de proiecte care sa ii ajute sa se dezvolte pe plan social si sa invete sa-si asume anumite responsabilitati, urmarindu-se a se construi o societate mai incluziva,rezolvarea unei probleme de societate si reducerea ratei somajului prezent in special in randul tinerilor.

In cadrul proiectului au avut loc 4 ateliere,fiecare cu cate un grup diferit de tineri,cu scopul de a include cat mai multe persoane in ideea de a-si infiinta propria lor afacere,tinerii din echipa de management invatandu-i cum sa realizeze corect un plan de afaceri si impartasindu-le experienta lor.

Conferinta finala a proiectului s-a desfasurat la scena din padurea din inima orasului. La eveniment,au fost invitati toti tinerii participanti impreuna cu parintii lor. Liderii au prezentat proiectul pe scurt,urmand apoi voluntarii care si-au impartasit experienta in fata intregii multimi, spunandu-le cum acest proiect le-a schimbat viata si i-a invatat de inseamna responsabilitatea si gandirea logica.

Evenimentul bine-cunoscut in oras, s-a incheiat prin premierea tinerilor cu diplome si cu un ghid cu toate etapele prin care au trecut de-a lungul proiectului,ajutandu-i sa realizeze nivelul la care au ajuns,cu cate experiente,cunostinte si amintiri s-au imbogatit,iar liderii si voluntarii si-au atins astfel,obiectivul final.

Dragu Anamaria, clasa a VIII-a A

29/05/2021

Un nou proiect eTwinning la final

Ideea de bază a proiectului nostru Erasmus + „Young Journalists Today - Responsible Digital Citizens Tomorrow” este de a dezvolta alfabetizarea și conștientizarea media a elevilor, scriind și citind articole ale colegilor lor din diferite țări. Pentru a extinde această idee pe o scară mai mare, adică pentru a acoperi mai multe țări în activități, un nou proiect eTwinning a fost demarat  cu același nume. În acest an școlar, pe lângă cele 5 școli partenere din 5 țări, alte 5 școli s-au alăturat proiectului  eTwinning cu același nume https://twinspace.etwinning.net/124045/home

O parte integrantă a competenței media este capacitatea de a analiza critic conținutul media. De aceea, am pregătit mai multe ateliere de mass media în cadrul proiectului nostru Erasmus +. Acestea  își propun să le arate elevilor la ce să acorde o atenție specială atunci când monitorizează conținutul media. În cadrul proiectului eTwinning am  împărtășit aceste ateliere cu partenerii noștri .

Astfel, atelierele implementate de toate școlile implicate au avut ca scop importanța înțelegerii rolului mass-media în viața de zi cu zi, recunoașterea conceptului de alfabetizare media,a știrilor false, identificarea ocupațiilor din mass-media și a oportunităților pe care acestea le oferă. În același timp, prin implicarea în acest proiect, copiii au învațat să producă conținut media într-o manieră responsabilă atât din punct de vedere personal, cât și social.

Prin participarea la activitățile propuse în proiectul ,,Young journalistr of today, responsible digital citizens of tomorrow” elevii din clasele gimnaziale au descoperit profesiile mass-media, oportunitățile pe care le pot oferi pentru parcursul lor școlar și profesional în viitor, dar și o serie de probleme relaționate cu petrecerea timpului în mediul online, cum ar fi: cyberbulliyng, tulburările de personalitate ca sindromul vibrației fantomă și multe altele, pe care le-au strâns într-un e-book realizat in Kotobee, în colaborare cu colegii lor de proiect.  Cartea  publicată este o carte digitală care conține cele mai bune articole din proiect și este disponibilă la următorul linkhttps://shared.kotobee.com/#/book/43761/   . Selecția pentru cel mai bun articol este o activitate care pune capăt proiectului eTwinning din acest an lansat ca parte a proiectului cu același nume Erasmus +.  

Aproape de final, proiectul reunește în paginile sale o multitudine de cunoștințe care, sperăm noi, cei 12 profesori implicați în acest proiect, îi vor ajuta pe elevii noștri să utilizeze și să posteze informațiile în mod responsabil, să respecte drepturile de proprietate intelectuală asupra a ceea ce descarcă de pe internet, să-și dezvolte abilități de scriere creativă, de colaborare și muncă în echipă și, așa cum ne propune Comisia Europeană <ar trebui să recunoască sursele relevante și de încredere, să înțeleagă informațiile, să le proceseze pentru utilizarea în scopuri proprii și să-și împărtășească perspectivele în rețelele sociale.>”

Popescu Andreea,  VI A

14/03/2021

FRUMUSEȚEA  MATEMATICII

„Dumnezeu a creat numerele naturale. Restul este opera omului.”

                                                                                      (Leopold Kronecker, matematician german )

Matematica, după cum aţi aflat deja din exeperiența proprie, a fost creată datorită necesităţii omului de a avea control asupra obiectelor care îl înconjoară.

Viaţa noastră se bazează pe comunicare şi pe relații interpersonale, ceea ce am puteadefini mai uşor într-un cuvânt: prietenie. V-aţi gândit vreodată că numerele pot fi şi ele prietene?

Ei bine, Pitagora este cel care se spune că a descoperit prima pereche de numere prietene: 220 si284.

Dar ce înseamnă în matematică prietenia? Numerele prietene sunt acele numere care auproprietatea că fiecare este egal cu suma divizorilor celuilalt.

Să vedem, a avut Pitagora dreptate?

Divizorii numărului 220 sunt: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110, iar ai numărului 284 sunt1,2,4,71,142. Efectuând suma divizorilor fiecarui număr în parte, obținem:

1+2+4+71+142=220 şi 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284.

Puteţi găsi şi voi astfel de numere?

Cu toţii tindem spre perfecţiune şi este destul de greu să o atingem, dar numerele ne-auluat-o înainte, pentru că există numere perfecte.

Care sunt ele?cred că vă întrebaţi.

Pentrufiecare există un număr perfect, nu? Dar are el vreo legătură cu ce înseamnă numerele perfecteîn matematică? Să vedem...

În matematică, numărul perfect este numărul care poate fi scris ca sumă a divizorilor săi fără elînsuşi, de exemplu: divizorii numărului 6 sunt: 1, 2, 3 și 6.Adunând 1+2+3 obținem 6, ceea ce înseamnă ca 6 este un perfect.

Magia?Tuturor ne place. De multe ori am vrea să fim invizibili sau pur şi simplu să facem cevamagic.

Exemple:

1. „Gândește-te la orice număr vrei tu. Apoi,la numărul ales adună 4. Înmulțește rezultatul cu 2. Din noul rezultat scade 6, apoi împarte numărul rezultat la 2. La final, scade din rezultat numărul la care te-ai gândit inițial. Ai obținut 1.”

FENOMENAL! MAGIE!

2. „Gândeşte-te la un număr. Adună acest număr cu 3, înmulţeşte rezultatul cu 7, scade numărul la care te-ai gândit, mai scade 9 şi împarte restul la 6. Cât ai obţinut?” „Am obținut 10”.„Înseamnă că te-ai gândit la numărul 8.”

„Imposibil! Să mai încercăm o dată!”

Repetați jocul încă o dată, apoi iar şi iar, de 10 ori la rând, de fiecare dată cu alt număr și de fiecare dată, veți ghici numărul prietenului vostru. Magie sau truc aritmetic? Bineînțeles că este un truc matematic!

Soluția: Dacă a este numărul la care se gândește prietenul vostru, atunci

[(a+3)x7-a-9]:6=a+2

şi că, prin urmare, nu aveți decât să scădeți 2 din rezultatul obţinut de prietenul vostru, pentru a afla numărul la care s-a gândit.

 

Vreți să vă învăț și un truc pentru a putea vedea „frumusețea matematicii”?

Toți credem la un moment dat că matematica este cel mai greu obiect deoarece suntmulte calcule, multe lucruri de demonstrat și tot felul de teoreme pe caretrebuie să le aplicăm în problemelede geometrie.

De ce li se pare copiilor atât de grea matematica?

Eu cred că primul motiv este lipsa curajului copiilor de a pune întrebări profesorului atunci când nu înțeleg exercițiile sau lecțiile predate.

Al doilea motiv este că atunci când elevii se întorc de la școală, nu învață suficient lecțiile predate la oră sau nu o fac deloc, motivul fiind faptul căoricum nu au înțeles lecția în clasă, și nu mai are rost să-și piardătimpul cu cititul acesteia acasă.

Al treilea motiv eu cred că este unul destul de întâlnit printre elevi, pentru că mi s-a întâmplat și mie, acela fiindpierderea încrederii în propriile lor puteri când observă că după multă muncă rezultatul exercițiului este unul incorect.

După părerea mea cea mai bună soluție este să ne descoperim curajul de a ne adresesa profesorilor atunci când avem o nelămurire legată de lecție, pentru că eu am observat că toți profesorii sunt foarte fericiți atunci când văd că ne străduim să înțelegem și că ne dorim să învățăm. Nu este o rușine să punem întrebări, este o rușine să nu ne dăm silința și să nu respectăm munca depusă de profesorii noștri.

Daniel Ștefan

Clasa a V-a A

11/12/2020

Lucruri de făcut în pandemie

Știu că trecem printr-o perioada foarte ciudată, atât noi cât și părinții noștri, pe care cred că nu o vom uita niciodată, însă prin acest articol îmi propun să vă detașez de aceste probleme și să vă introduc  într-o lume de poveste. Doar vine vacanța, nu?

Pentru că la aceasta vârstă noi avem foarte multă imaginație și chef de aventură, vă recomand câteva filme bune, filme de top, care,cu siguranță, vă vor rămâne în suflet. 

Sunt șapte filme adecvate vârstei noastre, care ne vor ajuta să deschidem uși către lumi magice unde imposibilul devine posibil, uși care ne vor ajuta să pășim spre un viitor luminos, și mai mult, uși care ne vor ajuta chiar să schimbăm lumea.

Persoana care m-a inspirat să scriu acest articol este doamna profesoara de engleza, doamna Paula Simona Stoica, care ne-a sugerat să vizionam câteva filme în limba engleză, filme care mi-au rămas în suflet. Love you, teacher!

Așadar, încep lista mea de top cu două dintre filmele recomandate de dumneaei.

1. PAY IT FORWORD (Dă-o mai departe )

Insist să vizionați acest film educativ. Nu vreau să dezvălui acțiunea filmului, însă vă pot spune că este un film care ne ajută să fim altruiști și să reflectăm asupra societății în care trăim. P.S. Și noi putem schimba lumea!

2. MIDDLE SCHOOL: THE WORST YEARS OF MY LIFE (Gimnaziu: cei mai rai ani din viață mea)

Năstrușnicul și istețul adolescent Rafe s-a săturat să vadă cum regulile stricate de la scoală distrug creativitatea elevilor. Dorind să aducă o schimbare, el și camarazii lui hotărăsc să conceapă un plan. În acest plan ei sunt ajutați de cel mai îndrăgit profesor al lor.

3.Te asiguri că ai o ciocolată bună în frigider, te așezi comod pe canapea și te lași purtat de magia lui Johnny Depp în personajul Willy Wonka din filmul CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY(Charlie și fabrica de ciocolată). Nu veți uita ușor personajele acestui film dulce. P.S. Ciocolata este doar pentru urgențe, doar dacă ți se face poftă foarte mare! Nu exagerați, îngrașă! 

   4. THE ENCHANTED STALLION  (Armăsarul fermecat)

Cel mai frumos cal fermecat, un tărâm de poveste, un portal magic, întâmplări caudate, dar și haioase, Evelyn - o puștoaică de vârstă noastră și umor la tot pasul. Este cocktail-ul perfect de a porni în căutarea flacării cunoașterii. Eu l-am evaluat la nota maximă. Sunt sigură că-l veți viziona cu mare drag.

5. FREEDOM WRITERS(Jurnalul străzii)

Este o ecranizare după cartea “The freedom writers diary” de Erin Gruwell, fiind inspirat dintr-o poveste reală, relatată în jurnalele unui grup de adolescenți din California. Este despre scoală, despre discriminare, de fapt, despre ce se întâmplă astăzi în America, și, mai ales, este despre puterea noastră interioara de a ne schimba viitorul.

6. THE BOY IN THE STRIPPED PIJAMAS (Băiatul în pajamale dungate)

Doi băieți, fiul comandantului unui lagăr nazist și fiul unui deținut își schimbă identitatea și îmbrăcămintea. Vom învață din acest film ce înseamnă războiul și cu siguranță vom aprecia vremurile de pace și liniște.

7. A.X.L Este un film american de aventură SF, povestea unui adolescent care întâlnește un câine robotizat creat din tehnologia militara de ultimă oră.Vă veți îndrăgosti cu siguranță de acest animatronic.

Ideal ar fi să vizionați aceste filme și în limba engleză pentru dezvoltarea vocabularului.

Sorana Cioacă, VI A

desene Sorana Cioacă

15/10/2020

Să lăsăm copiii să se joace, să-i învăţăm să

 se joace, căci jocul este farmecul copilăriei! 

Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Alexandria, scoala de aplicatie in cadrul proiectului derulat de Casa Corpului Didactic Teleorman "LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion", contract nr.2018-1-ES01-KA201-050626, a implementat în activitățile școlare din ultimii doi ani școlari, elemente ale jocurilor și învățarea pe baza de joc pentru creșterea motivației și implicării elevilor în sarcinile de învățare.

Proiectul  Erasmus+ „LEVEL UP” are drept scop promovarea incluziunii și respectului în interiorul școlilor prin introducerea sistemelor de gamificare în educație. În mod obișnuit cunoscut sub numele de gamificare, această abordare de adăugare a elementelor jocului, cum ar fi povestirea, rezolvarea problemelor, reguli, colaborarea, competiția, sistemele de recompensare, feedback-ul și învățarea prin încercări și erori în situații nongame promovează implicarea, participarea și munca în echipă în cadrul școlilor. Pe scurt, proiectul a avut următoarele obiective:îmbunătățirea modului în care cadrele didactice și școlile promovează integrarea culturală a elevilor, educația incluzivă; promovarea metodelor de predare interdisciplinară și multiculturală în  învățământul primar; să contribuie la inhibarea comportamentelor discriminatorii;să colecteze cele mai bune practici bazate pe joc în domeniul integrării și toleranței în cadrul școlii; să furnizeze informații utile pentru introducerea jocului în cadrul curriculei școlare naționale.

Atât jocuri on-line, cât și jocuri tradiționale, jocuri în aer liber, au fost implementate și testate de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”. Rolul acestora este de a îmbunătăți funcționarea relațiilor interumane - în familie, între prieteni sau colegi - deoarece jocul este un liant. Credem cu tărie că este nevoie de joc și de joacă în viața noastra.

Activitățile derulate în școală au vizat învățarea interactivă prin intermediul jocurilor educaționale, pentru a spori motivația celor care învață, pornind de la ideea de TEAM (echipa), abreviere a conceptului potrivit căruia împreună, cei care învață pot achiziționa mai multe informații (together everyone achieves more).

Participarea în cadrul acestui proiect a însemnat însușirea unor noi termeni și dobândirea de metode diverse prin care noi, ca profesori, putem identifica, înainte de toate,cauzele care pot duce la părăsirea timpurie a școlii, pentru a găsi cele mai bune soluții ca fiecare elev să se simtă integrat într-un sistem educațional, să simtă că locul lui este la școală și să renunțe la ideea că școala este prea împovărătoare.

Astfel, am învățat să selectăm și să aplicăm  forme alternative și adecvate de activități bazate pe joc pentru a crește implicarea și motivația elevilor; revizuirea și adaptarea metodelor de instruire disponibile pentru îmbunătățirea calității mediului de învățare; oferirea de instrumente și feedback instantaneu cu privire la progresul și activitatea  elevilor

Jocurile dezvoltate și realizate în școala noastră ne-au făcut să conștientizăm faptul că problema abandonului școlar are aceleași rădăcini oriunde în lume, că reacționăm de cele mai multe ori la fel, că principiul şcolii incluzive este acela că toți copiii trebuie să învețe împreună oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele care pot exista între ei  nu au nicio importanță.

Rezultatele acestui proiect, pe care le găsiti pe siteul proiectului  ajută cadrele didactice sa cunoască exemple de teorie bazată pe joc și implicații în practica educațională, să știe să diferențieze  și să selecteze  cele mai potrivite jocuri și piese care sunt coerente cu scopurile educaționale și de includere, să analizeze diferite abordări bazate pe joc și să selecteze cele mai potrivite pentru nevoile specifice ale grupului de elevi proveniți din medii dezavantajate.


31/05/2020

Mesajul secret

Am primit mesajul, dar nu îl înțeleg...

Ce protocol de decriptare ar trebui să aplic pentru ca mesajul lui să capete sens?

Îmi vine în minte primul dispozitiv criptografic militar, scitalul spartan, un baston de lemn înfășurat cu o fâșie de piele ce datează din secolul al-V-lea î. Hr.

Criptarea s-a efectuat prin scrierea mesajului pe o centură de piele de-a lungul axei cilindrului și dezvelirea centurii.

Decriptarea s-a efectuat prin înfășurarea centurii în jurul unui cilindru cu același diametru și citirea de-a lungul axei.

Prima criptare atestată prin substituție apare în scopuri militare în Războiul galic al lui Iulius Cezar.

Mesajul îi era destinat lui Cicero, care era pe punctul de a capitula. Literele romane au fost înlocuite cu cele grecești, astfel mesajul a fost neinteligibil pentru inamic. Alt tip de substituție folosit de Cezar este  de a înlocui fiecare literă a mesajului cu litera aflată trei poziții mai departe în alfabet.

Cel mai  cunoscut caz care a implicat criptanaliza a fost cel al Reginei Maria a Scoţiei, rezultatul procesului ei a depins de lupta dintre creatorii de coduri și spărgătorii de coduri ai reginei Elisabeta. Soarta Mariei a fost hotarâtă de o bucată de hârtie, de mesajul conținut și de decifrarea acestuia. 

În anul 1568, Maria s-a îndreptat spre sud către Anglia unde spera să găsească adăpost, însă Regina Elisabeta I, o arestează motivând că şi-ar fi omorât propriul soţ.

Însă, adevăratul motiv era că Maria, o catolică, reprezenta o ameninţare pentru verişoara ei Elisabeta care încerca să persuadeze poporul şi să adopte protestantismul. În 1586, după 18 ani de închisoare, ea primeşte  scrisori cu mesaje criptate de la susţinătorii de pe continent. Mai mulţi tineri plănuiesc să o elibereze pe Maria şi să o înlăture pe "uzurpatoarea" Elisabeta, fiica nelegitimă a lui Henric. Gilbert Gifford a fost cel care strecura scrisorile, ducea mesajele unui berar care le înfașura într-un pachet de piele punându-le într-un cep gol cu care închidea un butoi de bere. Fiindcă scrisoarea era ascunsă, semnifică o formă de steganografie

Pentru criptare a folosit un nomenclator format din 23 de simboluri care înlocuiau literele alfabetului(mai puțin j, f și w) împreună cu 35 de simboluri ce reprezentau cuvinte sau expresii. 

Din păcate, spionii lui Sir Francis Walsingham, secretarul de stat al reginei Elisabeta, pun mâna pe mesaj şi reuşesc să îl descifreze şi chiar să îl şi falsifice.

După ce Maria le dă susţinătorilor ei binecuvântarea de a-şi duce la bun sfârşit planul care presupunea uciderea Elisabetei, Walsingham, cel ce interceptase şi acest mesaj, falsifică un postscriptum la scrisoarea întemniţatei şi le cere susţinătorilor mai multe detalii pentru a putea afla cine stătea în spatele acestui complot.

Maria și Babington s-au încrezut într-un cifru pentru a-și ascunde planurile, însă trăiau în vremea când criptografia era depășită de progresele criptanalizei. 

Din cauza acestui cifru slab, în data de 15 octombrie, Regina Maria este adusă în faţa justiţiei şi este acuzată de trădare, iar la 8 februarie 1587 este decapitată la Castelul Fotheringhay, în faţa a sute de oameni.

Da...este clar!

Fără un protocol de criptare puternic, o persoană rău intenționată ar putea reconstitui mesajul originar din textul criptat.

Sunt curioasă de cum a evoluat criptanaliza, voi nu? 

prof.Iuliana Marius Pop

4/05/2020

Geografia-pasiunea care mă definește

,,Geografia este această știință sublimă care citește în cer, imaginea Pământului". 

Geografia este, pentru mine, o știință și o materie sublimă. Este știința care studiază totul, descrie totul, inspiră totul. Pentru cei pasionați, are un impact enorm în viața acestora, fiind lucrul care insuflă o liniște și o pasiune pură. Eu sunt una dintre elevii cu o pasiune pură și enormă pentru acest domeniu. Totul a început într-un mod puțin ciudat dar care s-a dovedit a fi o mare realizare si un succes în prezent. Încă de la începutul clasei a V-a când încet, încet am intrat în  detaliul acestei materii , am simțit că această disciplină este lucrul perfect în care eu mă regăsesc, care mă descrie pe mine cel mai bine, care mă completează cel mai bine , mi-am descoperit pasiunea. Este lucrul cu care știu sigur că vreau să continui pe viitor si lucrul care pe mine mă liniștește în orice situație, asta datorită și doamnei mele profesoare de geografie, Martin Ștefania: ,,Un bun profesor are preocuparea continuă de a-i învăța pe ucenicii lui să se lipească de el." 

Când m-am decis să particip la olimpiada de geografie , la început s-a dovedit a nu fi o alegere foarte bună pentru ca nu am obținut rezultate deosebite. Am fost puțin dezamăgită dar cel mai mult m-a ridicat faptul că doamna profesoară de geografie mi-a insuflat atât de multă ambiție, încredere, curaj și m-a facut să mă conving că sunt deosebită, ca eu chiar pot să am ambiție , să ajung acolo unde îmi doresc si îi mulțumesc mult pentru acest lucru : ,,Visul începe cu un profesor care crede în tine, trage de tine și te împinge la un nivel superior, înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit ADEVĂR!" 

O bucurie enormă m-a cuprins anul acesta, în clasa a VI-a, când m-am ambiționat enorm de mult, am învățat mult mai multe informații în plus si astfel am avut  succes obținând rezultate și punctaje deosebite la toate fazele olimpiadei , printre care o medalie, eu fiind printre primii cei mai buni elevi din țară. Am obținut și șansa de a ajunge la faza națională a Olimpiadei de Geografie. Totul doar prin ambiție, dorință si ore, zile, săptămâni si luni întregi în care am studiat cu o plăcere , o pasiune și un drag imens.

Este materia care pur și simplu ma sensibilizează la maxim, mă emoționează mult, materia care mi-a schimbat complet viața făcându-mă fericită, curajoasă, ambițioasă, dar cel mai important împlinită. Simt că orice lucru este posibil și că orice lucru care apare este creat ca să dea sens unei persoane care încă nu și-a descoperit pasiunea, unei inimi care încă nu și-a găsit împlinirea. 

,,Geografia se învață cu voință și dorință, iar performanțele geografice se obțin doar cu PASIUNE!"

Dragu Anamaria, clasa a VI-a A

Articolul „Ce se întâmplă în jurul nostru?” a fost votat cel mai bun articol în cadrul proiectului eTwinning „Young journalists of today- responsible digital citizens of tomorrow”. 

29/05/2020 

Proiectul de parteneriat eTwinning „Young journalists of today- responsible digital citizens of tomorrow”, desfășurat între noiembrie 2019 și mai 2020, a adus împreună elevi din 10 școli și 9 țări partenere . Alături de  școlile partenere din programul Erasmus + (Croația, Macedonia de Nord, România , Spaniași Serbia), există și alte două școli din Turcia și școli din Italia,Cipru și Irlanda care participă la proiectul eTwinning. 

Concursul pentru cel mai bun  articol a fost una dintre activitățile care încheie în acest an școlar proiectul eTwinning început în cadrul proiectului Erasmus + omonim. 

Articolul sub titlul „Ce se întâmplă în jurul nostru?” scris de elevii Sara Filippini și Giacomo Bonora de la școala italiană G. Bertolotti din Gavardo, a fost votat de către elevi din toate școlile partenere drept cel mai bun articol din cadrul proiectului eTwinning . În articolul lor, cei doi elevi italieni au vorbit emoțional despre cum ratează școala în acest timp de izolare. De asemenea, au scris despre cum și-au dat seama că școala nu este doar o obligație și o datorie, ci și un loc fantastic de întâlnire a prietenilor și o oportunitate excelentă de a învăța lucruri noi și de a împărtăși experiențe.

Pe lângă problemele care îi deranjează pe elevi, ca situația actuală cu virusul COVID-19, elevii de la școlile partenere au mai scris articole despre realizările lor școlare. Însă au fost puține articole despre obiceiurile locale, unde am avut ocazia să învățăm lucruri noi despre cultura lor, iar câteva articole au fost dedicate alfabetizării media și cetățeniei active. De exemplu, puțini tineri jurnaliști au scris despre fake news, publicitatea ascunsă,  cetățenia activă sau exemple de antreprenoriat din școlile lor.

Alți elevi, care vor să citească articolele așa cum am făcut-o eu , pe BLOGUL PROIECTULUI  pe TWINSPACE sau la rubrica Reporteri invitați a ziarului nostru, ar putea afla cum este viața acolo unde trăiesc colegii noștri și ce subiecte consideră ei a fi interesante în acest moment. De asemenea, cartea electronică în care au fost publicate articolele selectate pregătite în cadrul proiectului nostru eTwinning, este disponibilă în Biblioteca comună Kotobee la linkul E-BOOK

Recomand tuturor celor care au timp liber să citească articolele scrise de colegii noștri pe linkurile menționate mai sus. Cred că ne-ar putea îmbunătăți educația media iar acesta este unul dintre rezultatele principale ale proiectului Erasmus+ din care facem parte.

Sorana Cioacă (VA)


      Un mesaj....ascuns....


  28/04/2020 

Unde ar putea fi? 

Arta scrierii secrete a făcut ca grecii să nu fie cuceriți de Xerxes, conducătorul tiran al perșilor. 

Dușmănia îndelungată dintre Grecia și Persia a ajuns într-un moment criză după ce Xerses a început să constuiască Persepolis, noua capitală a regatului său, iar elenii nu i-au mai trimis tribut și daruri. 

Hotărât să pedepsească această îndrăzneală, Xerses și-a petrecut următorii cinci ani pregătind în taină cea mai mare forță militară din istorie, afirmând că ”soarele nu va privi spre niciun pământ care să nu fie al nostru”. 

La aceste pregătiri a fost martor Demaratos, un grec care, deși exilat, se simțea încă loial Greciei, așa că a trimis un mesaj prin care să-i înștiințeze despre planul de contopire pus la cale de Regele Regilor.

Problema era cum să expedieze mesajul să nu fie interceptat de străjile persane, astfel Herodot, ”părintele istoriei” scrie: ”El luă o tăbliță dublă, îi rase ceara și apoi scrijeli pe lemn hotărârea regelui.” A întins iarăși ceara peste ceea ce a scris, astfel ca cel care transporta tăblița să nu aibă neplăceri din partea păzitorilor drumurilor.

 Odată ajunsă în Lacedemona, la început, nu au știut ce să creadă, până când, soția lui Leonidas a fost singura care a ghicit și a dat sfatul ca ceara să fie topită și să se descopere mesajul săpat în lemn.  

În urma avertismentului, grecii au reușit să construiască două sute de nave de război lansând un atac sângeros. Într-o singură zi, forțele uriașe ale Persiei fuseseră umilite. 

Strategia de comunicare secretă a lui Demaratos a constat în a ascunde pur și simplu mesajul, aceasta fiind cunoscută sub numele de steganografie. 

Diverse forme de steganografie au fost folosite pretutindeni în lume, de la scrierea mesajului pe scalpul unui mesager așteptând să-i crească din nou părul, așa cum a făcut Histaios atunci cănd a trimis instrucțiuni lui Aristagoras din Milet pentru a se revolta împotriva regelui persan, până la vechii chinezi care scriau mesaje pe mătase fină, apoi o împătureau și o acopereau cu ceară pentru ca mesagerul să o poată înghiți. 

Steganografia a fost ulilizată timp indelungat, însă are un defect major. Dacă mesajul este descoperit, atunci conținutul corespondenței secrete este imediat scos la iveală. 

Prin urmare, apariția criptografiei era necesară nu pentru a ascunde neapărat mesajul ci mai degrabă sensul lui, procedeu cunoscut sub numele de criptare.

”Deși criptografia și steganografia sunt independente, pentru o maximă siguranță este posibil atât să codifici, cât și să ascunzi un mesaj.”

Ce înseamnă să criptezi un mesaj? Dacă ești curios, vei afla în articolul următor.

prof.Iuliana Marius Pop

20/04/2020 

Tu poti sa-i schimbi!

Școala  este și a fost un mediu care îndeamnă la educație. Iar educația nu înseamnă doar știință sau o bună cultură generală, ci și dezvoltare personală, respect și educație civică.

 Ai fost vreodată deranjat de gestul vreunui coleg lipsit de tact sau bune maniere?Te-ai confruntat cu situația de a strânge de pe jos ambalajul aruncat de altcineva? Ai auzit colegii bârfind în pauză și împrăștiind zvonuri neadevărate despre cineva? Ai observat că unii colegi nu-și salută profesorii atunci când aceștia trec pe lângă ei?

Ei bine, ajută-i pe acești colegi să își îmbunătățească conduită ,dovedindu-le  că ești un viitor adult respectabil,educat și manierat. Iată ce poți face cu ușurință în fiecare zi ,ieșind în evidență în mod pozitiv și fiind un exemplu și pentru alți colegi:

1. Salută! Adresează formule de salut adecvate atât colegilor cât și profesorilor, atât la venire,cât și la plecare. Să spui :Bună dimineață!","Bună ziua!","La revedere!","Să aveți/ai o zi bună!" este un mod minunat de a oferi respect celor din jur.

2. Fii politicos! Utilizarea formulelor de adresare adecvate nu te vor înjosi în fața celorlalți, ci dimpotrivă, vei vedea că te vor vedea cu alți ochi. În loc de "Dă-mi creionul!", ai putea să te adresezi colegului adăugând câteva cuvinte în plus, care cu siguranță vor face diferența: " Te rog,ai putea să-mi împrumuți creionul puțin?" Cuvântul "Mulțumesc" să te însoțească în fiecare zi.- poate deschide multe "uși".😊

3. Nu arunca  gunoiul oriunde! Este dizgrațios să intri și să stai câteva ore pe zi într-o clasa unde pe jos domnește mizeria. Nu face parte dintre aceia care fac întrecere care aruncă mai bine ambalajul la coșul de gunoi că într-un coș de baschet. 80% dau greș și astfel,în loc de parchetul pe care calci,există covorul de ambalaje care nu și-au îndeplinit sarcina de a se teleporta în coșul destinat lor. Să nu mai menționăm cotoarele de măr sau cojile de banană care,sărăcuțele, n-au nicio vină că sunt călcate în picioare zilnic. 

Aruncă-ți resturile în coșul potrivit și nu uită să reciclezi! Atrage atenția cu politețe atunci când îți vezi colegii că nu fac asta!

4. Fii punctual! Acest lucru te va ajută pe mai departe,în viață,la serviciu sau la întâlnirile cu prietenii.  Să ajungi târziu la ora,implică întreruperea lucrului /testului/discursului profesorului și/sau a colegilor ,ceea ce nu este benefic pentru nimeni. În plus, nu cred că vrei să stai în picioare câteva secunde ,încercând să te scuzi ,toți ochii fiind îndreptăți către ține.

5. Așteaptă-ți rândul! "Eu,eu!", "Doamnaaaa,vreau eu !", "Pe mine nu mă puneți?" sau mai rău "Doamna,eu n-am răspuns,puneți-mă  pe mine!" , însoțite și de ridicarea din bancă,țopăială pe loc,fluturarea ambelor mâini, sunt gesturi lipsite de orice urmă de politețe în timpul unei ore de curs .

Cu siguranță,profesorul știe când și pe cine să numească, așa că bunul mers al orei de curs nu trebuie să fie întrerupt  de țipete,icnete,văicăreli și alte sunete.  O mâna ridicată cu două degete  este semnalul că vrei să răspunzi,iar acest gest va fi remarcat,mai devreme sau mai târziu.

Nu uita că ceea ce faci și spui este cartea ta de vizită,momentan ca elev și apoi ca adult.

 Fii schimbarea de care alții au nevoie!

Denis Dumitrache, V A