Echipa de redacție

Echipa de redacție

an școlar 2019-2020

MEDIA GENER@TION - ziar digital al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu”, Alexandria, Teleorman

Adresa editorială: Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”, Alexandria,str. Libertății , nr.148, jud. Teleorman

Telefon: (+04) 0247 317 194

E-mail: ziar.mediageneration@sceminescu.ro

Director: Doncea Bogdan Alin


Redactor șef: Groseanu Lungu Gina

Redactor șef și administrator: Mihaela Ciofalcă

Personal didactic - Redactori: Manuela Carabașu, Narcisa Cristea, Georgiana Gusă, Corina Voicu Popescu

Jurnaliști: Bogdan Păunică -IV A, Roxana Maria Cobârlie - IV A, Dobre Valentin - VI A, Sorana Cioacă -V A, Drăghici Octavian - VI B , Groseanu Lungu Teodora - VI B, Ioniță Liviu - VI B, Maria Popescu - IV A, Diana Dragomir- IV A, Radu Olteanu- IV A, Daniel Stefan- IV A, Cătălin Grasa -IV A, Miruna Carabașu - VI A, Andreea Popescu - V A, Ana Păunică - V A, David Ciorobescu -V A, Denis Dumitrache - V A, Miruna Desculțu- VI B , Voicu Rafael Florin - VI A, Dragu Ana Maria- VI A, Bratu Bianca Ioana - V B, Buzatu Lucas - V B, Ispas Luca Alexandru - V B